<div align="center"> <h1>Konektor</h1> <h3>Firma \</h3> <p>Konektor,konektor,zgrzewanie,lutowanie,zaciskanie,zlacza,złącza,przewody,kable,firma,zgrzewarka,firmy,ząbkowice</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.konektor-sc.pl" rel="nofollow">http://www.konektor-sc.pl</a></p> </div>